7 de des. 2007

Xerrades tallers per a mestres

Xerrades tallers

Metodologies Inclusives

El passat 25 tingué lloc la primera de les tres xerrades previstes per aquest curs escolar, i, que donaran continuïtat a les del curs passat.

Aquest aniran a càrrec de Ma Mercè Vidal Assessora LIC, Ma Mercè Boronat Coordinadora LIC i Cosme Garrell i Guiu Tutor de l'aula d'acollida

A l'hora d'escollir la temàtica de les xerrades hem tingut present, la normativa de curs, la qual ens assenyala les prioritat generals a consolidar aquest curs en tots els centres.

1. L'ús de la llengua catalana en tots els àmbits escolars.

2. L'escola inclusiva i plurilingüe.i l'ensenyament global

3. Elaboració del projecte lingüístic de centre

...........................

No hi ha dubte que la nostra societat ha adoptat un nou model , el d'una societat multicultural i diversa, que ja és també la nostra societat

Una societat amb un nou alumnat que necessita més comunicació i compressió amb el professorat, pera això caldrà fer ús de mètodes més efectius, moderns i inclusius , així com el d'unes pedagogies multicuturals que donin resposta a la diversitat i impulsin el model plurilingüe, FENT QUE EL CATALÀ SIGUI L'EIX VERTEBRADOR ,

D'aquí la necessitat d'elaborar el projecte lingüístic de centre, un altre dels aspectes a consolidar aquest curs.

Aquesta primera xerrada-taller tractarà de les METODOLOGIES INCLUSIVES,

L'objectiu de la qual és conèixer les diferents pràctiques que afavoreixen la inclusió.

Dividirem la xerrada-taller en dues parts:

1. Una primera entorn Treball Cooperatiu. En la qual us tractarem les bases per començar a treballar amb l'aprenentatge cooperatiu amb diferents pràctiques.

Pretenem sigui practica i a tal fi us demanem us deixeu portar i participeu gaudint de les activitat ja que fent-les es com veritablement s'aprenen

2. Una segona en la qual us presentarem la proposta d'activitat intercultural a treballar tot el centre en el segon trimestre

La proposta de treball a nivell de centre pretén conèixer els trets més característic del diferents països, els quals ens donin una mostra dels cinc continents, en definitiva del món.

Tanmateix ens proposem sigui un treball intercultural, cooperatiu i interdisciplinari , el qual doni resposta a la noves estratègies que avui ens demana l'educació.

Completaran el cicle dues xerrades més que tindran lloc els propers dies 30 de gener de 2008, tema : El company guia i l'assemblea de classe.

Objectius: Conèixer el procés per portar endavant el projecte del company guia i cercar estratègies de com organitzar la tutoria amb el grup classe.

7 de maig de 2008, tema: El projecte lingüístic i els usos lingüístics.

Objectius: Conèixer el document del P.L. i establir pautes de l'ús lingüístic al centre

Creiem que aquestes xerrades contribuiran en bona part, a donar a conèixer la nostra llengua, i aconseguir, una pedagogia plurilingüe i intercultural que generi complicitats entre el professorat, la comunitat educativa i l'entorn social , tot donat pas a un futur pla d'entorn.

Cosme Garrell i Guiu