25 de març 2008

2008 Any Internacional del Saneijament

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat l’any 2008 “Any Internacional del Sanejament”. Més del quaranta per cent de la població mundial no disposa d’un sanejament adequat de l’aigua.En la darrera dècada, la societat catalana ha pres consciència que l’aigua és un bé vital i fràgil que cal tenir cura i preservar. L’aigua no és només un recurs, és una part inseparable de l’entorn: l’aigua és natura, l’aigua és salut, l’aigua és paisatge, en definitiva, l’aigua és vida.
Aquest any la sensibilització entorn a l’aigua té un significat especial. La situació de sequera ens obliga a continuar insistint en la importància de l’estalvi en tots els àmbits, mentre la feina i les inversions per millorar el sanejament, la reutilització i l’eficàcia en la gestió i l’estalvi d’aigua continuen.