4 de març 2008

Dia internacional de les dones

Dia internacional de la dona

El proper dia 8 de març, és el dia internacional de les dones, dia en que les dones reclamen la igualtat, en la en que presència i aportacions en el món laboral i social, i la desigualtat d'oportunitats, sexisme, violència de gènere, masculinitat i feminitat, etc
Sovint la societat, encara no reconeix la duplicitat de treball de les dones treballadores, el treball a la llar i el treball laboral, aspectes que resten encara pendents d'assolir, per la nosta societat, una societat democràtica, moderna, i plural... que ja hauria de tenir superats aquest esculls.

Una mica d' història del 8 de març

El naixement del Dia Internacional de la Dona no radica en un esdeveniment aïllat com és la manifestació de les obreres del sector tèxtil novaiorqués, ni en l'incendi en una fàbrica de l’esmentat sector on moriren més d'un centenar de dones, sinó que ha d'enquadrar-se en un context històric i ideològic molt més ampli.

En el sector tèxtil, les dones constituïen la majoria de mà d'obra. Les condicions en què treballaven eren deplorables. La jornada laboral era de vuit del matí a sis de la vesprada, amb un descans de mitja hora per menjar. Les hores de treball setmanals, que normalment eren cinquanta-sis, podien arribar fins a les setanta hores en l'estació amb més activitat.

Manifest Jo em cuido, tu em cuides

La cura, la dependència i les necessitats formen part de la vida, de totes les persones i del conjunt de les relacions humanes i socials. La cura té a veure amb la sostenibilitat de la vida, el benestar de les persones i amb la manera com cobrim les necessitats bàsiques quotidianes: subsistència, protecció, afecte, coneixement, participació, descans, creativitat, identitat, llibertat... Entenem la dependència com a aquella situació en la qual no podem, o no volem, atendre les nostres pròpies necessitats o no establim relacions de cura recíproca amb altres persones.

... Les dones, més enllà de la nostra diversitat econòmica, ètnica, laboral, a la nostra pràctica quotidiana participem de forma molt activa i decisiva en la sostenibilitat de la vida, del planeta i de la economia. Aquest treball de cura de les dones, malgrat la importància personal i social que té, ha estat invisible, infravalorat i devaluat...

... Volem cercar i recuperar les diverses experiències de les dones, per tal de fer camí i avançar cap a la transformació de la societat i aconseguir que l’atenció de les necessitats de les persones i la sostenibilitat de la vida estiguin situades al centre. I per aconseguir-ho cal el repartiment dels treballs entre homes i dones.

Demanem...els recursos socials al servei de les necessitats de les persones i no en funció del benefici i de la rendibilitat econòmica del mercat.

.... Aquests són alguns elements claus de les desigualtats socials que tenen color, estan tenyides de gènere, en una societat patriarcal.