9 de maig 2008

9 de maig, dia d'europa

El 9 de maig se celebra el Dia d’Europa. El 1950 el ministre francès d’Afers Exteriors va presentar la proposta per a la creació d’una EUROPA organitzada i solidària.
Una Europa que vetlles per la pau al continent i tanmateix a la resta del món.Aquesta proposta va donar lloc a la creació de la Unió Europea.
Cada nou de maig simbolitza l’entitat política de la Unió Europea, i de tots nosaltres depèn fer que aquesta unió sigui real els 364 dies que a l'any li resten.
Aquest any coincideix amb l'any internacional de les llengües, fet que li dona més rellevància .

L'any passat, en commemoració del cinquanta aniversari del tractat de Roma es celebrà el dia d'Europa a l'Institut del Teatre on es reuniren nens de diverses escoles catalanes i italianes.

També estudiants universitaris a distància d'Amèrica del sud han connumerat a quest dia , representat als països de la unió Europa , tot i que el vídeo és en llengua castellana dels diferents països de sud Amèrica , hem cregut adient publicar-lo com experiència plurilingüe i tanmateix multicultural.

Gràcies als estudiants de la U.E.E.S.