14 de maig 2008

L'aigua un bé necessari

Aquest darrers dies hem pogut gaudir de dies de pluja, dies d'esperança per la sequera que el canvi climàtic sembla ens te destinada. Les pluges d'aquest més obre esperança i aporta tranquil·litat per afrontar l'estiu i veure en bona part garantides les collites..
No en va recordo la frase "l'aigua és vida" , certament o és, hi m’ha fet pensar en el conflictes que genera la manca d’aigua arreu del món, i dels perills que suposa, la sequera crea molts conflictes arreu .
Al sud del Sàhara, extenses zones de conreu i de pastura es desertitzen cada any i forcen la població a desplaçar-se. A Darfur hi ha, segons les Nacions Unides, la pitjor crisi humana del planeta: afecta quatre milions de persones. Els investigadors creuen que l’escassetat d'aigua tindrà un paper creixent en els conflictes.
Al Tibet hi neixen l’Indis, el Mekong, el Iang-Tsé i el Brahmaputra, rius que aporten aigua a gairebé la meitat de la població mundial. Preocupa veure com la Xina en desvia l'aigua cap a una indústria fortament contaminant o cap a zones àrides que creixen centenars de quilòmetres quadrats cada any.


No hi ha dubte que l'aigua és un bé escàs que cal saber-lo aprofitar, no el malbaratem, ni deixem que sigui motiu de conflicte , sinó nexe d’unió.