5 de des. 2008

Per Nadal fem un arbre plurilingüe

Per Nadal fem un arbre plurilingüe i intercultural, a la silueta i el gruix de l'àrbre hi ha escrita la paraula pau en diferents idiomes
Què aquest desig de Pau arribi a tots amb la senzillesa i austeritat necessària.