25 de febr. 2009

El Dimecres de Cendra és el primer dia de la Quaresma, i el darrer de carnavla. segons el calendari catòlic, propestant i anglicà. Quaranta-sis dies després del dimecres de cendra celebrarem la Pasqua.La Quaresma té 40 dies de durada, no es compten els diumenges.

El dimecres de Cendra pot variar anualment segons es celebri la Pasqua que ha de coincidir amb el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera.

Aquest dia, que pels catòlics és dia de dejuni i abstinència, igual que el Divendres Sant, es posa la cendra als fidels. És símbol de caducitat de la condició humana, Durant la imposició de la cendra als cristians el sacedot pronuncia les paraules: "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris", és a dir: "Recorda, home, que ets pols, i en pols has de tornar".

La creu de cendra sobre el cap d'un fidel simbolitza un ritus oriental de dolor i penitencia.
(Viquipedia)