3 de maig 2009

Dites del mes de maig

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

Maig ventós i juny calent, fa bon vi i von forment

Si sembres les bledes en començar el maig, serà Nadal i encara en menjaràs

Al maig, cada dia un raig


No és bon maig que el ruc no tremole a l'estable

Déu nos guard de pols de maig i de fang d'agost