31 de maig 2009

Jocs del món

Del bloc el caire us convido a visitar aquesta pàgina, plena d'animacions i molt acolorida. Es recopilen per continents els jocs que s'hi practiquen. Només heu de clicar sobre el continent triat perquè aparegui un menú desplegable amb tots els jocs.