30 de gen. 2008

Xerrades de metodologies inclusives

Dins el cicle de xerrades taller de les metodologies inclusives avui ha tingut lloc la segona xerrada pera mestres.
Els temes de la xerrada han estat la proposta del company guia i proposta d'assemblea de classe, dins el marc de l'acció tutorial, la inclusió i la cohesió social com a eixos vertebra dors del procés d'aprenentatge i convivència del alumnes.
Les propostes han estat exposades per Ma Mercè Vidal ALIC, Ma Mercè Boronat CLIC i Cosme Garrell TAA.
Caldrà que el claustre ho valori i esmeni o modifiqui el projecte a fi de dur-lo a la pràctica el proper curs.