23 de febr. 2008

Adreces per colsultar

Durant l'any internacional de les llengües i també l'any internacional del diàleg, podeu treure informació puntual d'aquestes adreces

Xarxa de recursos recursos sobre l'educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.

La casa de les lletres.


Linguapax te per missió contribuir a la
preservació i promoció de la diversitat lingüística arreu del món.

El programa Entrecultures és un programa de la Fundació Jaume Bofill que se centra en aquelles qüestions educatives que afecten de manera específica els nois i noies de famílies immigrades