23 de febr. 2008

Any internacional de les llengües

Commemorant l'any internacional de les llengües fem públic el taller, anomenat el jardí d eles llengüe,s que vàrem realitzar el curs passat uns 300 alumnes y 22 mestres a la nostra escola.
L'activitat fou impulsada des de l'aula d'acollida.
Dugué a terme l'activitat el Tutor de l'aula d'acollida amb el suport del Coordinador LIC (Llengua interculturalitat i cohesió social? i l'Assessor LIC (Llengua interculturalitat i cohesió social).

I també un vídeo que hem l'enregistrat en diferents llengües


Algunes de les llengües maternes del alumnes de l'aula d'acollida, el Cosme ho diu pel Maikel , sabrà parlar en Castellà, mai he sentit que el parles.
Gergana Dimitrova Bakalova
Alumna de 5'e B