29 de maig 2008

Activitat Aula Ordinària i Acollida d'Acollida

Avui 9 alumnes de l'aula d'acollida, han compartit amb altres nivells el conte que aquesta darrera setmana han treballat.
Amb els companys i companyes de p-3 els han explicat el conte amb titelles i a més han dut a terme la proposta de treball, preparada, unes fitxes per treballar els personatges dels contes, els alumnes de l'aula d'acollida han fet un canvi de rol i en aquesta sessió, han sigut ells, el/les "mestres", fomentant en part l'aprenentatge entre iguals .
El nou alumnes han conduït el treball de manera satisfactòria i els més petits de la casa -l'escola. han estat oberts i al treball. Sovint les valoracions perden paraules, les cares dels infants són ineludiblement la millor de les valoracions, sens dubte una experiència per repetir en un futur.. El compartir sabers sempre enriqueix i fa créixer a l'alumne com a persona tot reforçant-lo personal i emocionalment .


També han compartit el conte i les titelles a les classes de primer i tercer nivell de primària , en aquestes sols han explicat el conte amb les titelles (fetes pels alumnes) , i han contestat a les preguntes que els companys els han formulat.
A totes els alumnes i tutors de les classes que ens heu acolli avui i compartit la nostra experiència moltes gràcies, ja que sense el saber fer la complicitat i el compromís educatiu per par de tots,
aquestes petites accions no foren possibles.
Cosme Garrell . TAA