15 de juny 2009

Dites i refrans de juny

Dites i refranys del mes de juny

Al juny la falç al puny.
Bon sol pel primer de juny, any de llegum.
Bon temps pel juny, estiu segur.

Del juny enllà, el dia es comença a escurçar.
Dels vents del juny el de Sant Bernabé és l’únic que va bé.
El blat primerenc o tardà, pel juny s'ha de s
egar.


El juny és blader i el setembre raïmer.
El juny la madura i el juliol porta la fruita.
El mes de juny, cada mosca com el puny.

El sol de juny estalvia la llum.


Fins el deu de juny, no et llevis la roba ni et descordis el puny.
Juny brillant, any abundant.